GESTALT KOUČINK

Koučink:

 • Je proces osobního rozvoje, který pomáhá koučovanému dosahovat stanovených cílů
 • Zaměřuje se na hledání zdrojů, rozvoj potenciálu a na zlepšení kvality života do budoucna
 • Je rychlý, efektivní a kreativní


Gestalt koučink

 • Pro koučink v Gestalt modalitě je příznačný princip "tady a teď", tedy nahlížení na minulost a budoucnost z přítomného okamžiku
 • Zaměřuje se na člověka jako na celek, tj. na jeho mysl, tělo a emoce
 • Je hravý a využívá experimentů pro umocnění prožitku a uvědomění


Role kouče:

 • Je koučovanému průvodcem na jeho životní cestě
 • Naslouchá, klade vhodné otázky a nabízí tak klientovi jiné pohledy na jeho situaci
 • Jedná s koučovaným vždy s respektem a porozuměním, vede s ním dialog na partnerské úrovni
 • Je vázán etickým kodexem a neposkytuje informace třetím stranám
 • Nesoudí a nehodnotí koučovaného
 • Neradí
 • Nehledá za koučovaného řešení ani odpovědi na jeho otázky, ale motivuje ho, aby na ně přišel sám

  Koučink je účinnější, pokud koučovaní:

  • Mají vůli aktivně přemýšlet
  • Chtějí prozkoumávat své možnosti a chtějí na různé problémy pohlížet z různých perspektiv
  • Mají motivaci na sobě pracovat
  • Mají chuť hledat nová řešení