NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A MÝTY

Protože ohledně koučinku a role kouče koluje mezi lidmi mnoho mýtů, kterým jsem dříve i já sama věřila, rozhodla jsem se některé z nich vyvrátit a pomoci Vám přestat se koučování bát.


1. Koučem může dnes být kdokoliv

Je to jako ve všech oborech. Někteří lidé si udělají rychlokurz, nebo dokonce nemají žádné vzdělání v oboru a přes to poskytují služby. Jiní se, spíš než na pomoc klientům, zaměřují na silný marketing a na to, jak vydělat na neštěstí lidí co nejvíc peněz. Proto se opravdu může zdát, že koučem je dnes kde kdo a bohužel to poškozuje pověst kvalitních koučů. 

Proto je vždy potřeba pečlivě vybírat, ověřovat, dát na reference a nedat pouze na reklamu. 

Dobrý kouč obvykle poskytuje záruku, že pokud nebude klient spokojený, může koučovací proces kdykoliv ukončit. 

Také je dobré se s koučem před prvním sezením sejít a ověřit si, že Vám "sedí" a zároveň od něho zjistit veškeré potřebné informace, které Vám pomohou se rozhodnout.

Z tohoto důvodu se s klientem scházím (úvodní schůzka je zdarma), abychom se před zahájením lépe poznali. Možnost ukončení koučování kdykoliv je u mě samozřejmostí (viz Jak to probíhá).


3. Jaký je rozdíl mezi koučem a psychologem / terapeutem?¨

Zatímco terapie řeší klientovy problémy směrem do minulosti (hledá příčiny jeho současných problémů), koučink tyto příčiny nehledá, naopak se zabývá přítomnoszí a směřuje ke zlepšení klientova života v budoucnosti.

To zn., že kouč pomáhá klientovi si uvědomit nefunční vzorce jeho chování a mentální bloky, které ho v současném životě omezují a změnit tak způsob myšlení, což vede ke zlepšení kvality klientova života do budoucnosti.

Zatímco terapie obvykle trvá měsíce, až roky, koučovací proces je rychlejší (počet setkání závisí na rozsahu a hloubce problému a na domluvě klienta a kouče).


4. Proč si mám platit kouče, když mám přátele, kteří mi poradí?

Podpora přátel a rodiny je bezesporu velmi důležitá a může se Vám při "vypovídání se" z problému na čas ulevit. Nicméně, kouč není totéž, co kamarád/ka. 

Kouč má do Vašeho problému odstup, může Vám proto nabídnout zcela unikátní a nezávislý úhel pohledu na Váš problém, což poté vede rychleji k nalezení řešení. 

Navíc sezení u kouče pomohou změnit Vaše myšlení, to povede k celkové změně a odstranění toho, co Vám v životě nefunguje.

Kouč Vám také nebude udílet nevyžádané rady.  Jen Vy jste odborníkem na svůj život, proto Vámi nalezené řešení bude funkční.


5. Kouč ze mě tahá peníze za obyčejný pokec

Koučovací proces má různé fáze. Zpočátku Vás kouč opravdu vyslechne a zmapuje realitu, aby zjistil, s čím přicházíte. Nicméně v průběhu s Vámi povede dialog, bude Vám klást otázky a motivovat Vás tak k tomu, abyste nad svým problémem komplexně zamysleli. 

Pro urychlení a efektivitu bude využívat odborné nástroje, např. Gestalt koučink využívá různé experimenty apod. K práci kouče také patří to, že v průběhu rozpoznává mentální bloky a nefunkční mechanismy a na základě toho nabízí cesty, jak s nimi může klient pracovat.


6. Kdo chodí ke koučovi, je poloviční blázen

Vůbec ne. Lidé mohou řešit u kouče i zcela malé problémy (jedna klientka se např. potřebovala rozhodnut, zda si má zaplatit rovnátka apod.), ale i ty mnohem větší (viz Komu jsem pomohla). 

Kouč neřeší psychický stav klientů, nikoho neléčí a ani nemůže. Koučink je zkrátka forma osobního rozvoje a efektivní způsob, jak rychle a trvale dosáhnout cílů.


7. Koučink a ezoterika

Existuje velké množství směrů, přičemž každý styl je něčím specifický a je vždy dobré si zjistit víc a vybrat si to, co Vám bude vyhovovat. Vždy záleží na tom, co klient hledá a potřebuje.

Konkrétně Gestalt koučink nemá s ezoterikou, ani alternativními směry, nic společného. Soustředí se na propojení těla, mysli a emoční stránky člověka.


8. Koučink mi může ublížit

Ne. Pokud kouč zjistí, že klientův problém je závažnější a překračuje jeho kompetence (např. by byla vhodnější terapie, koučovaný trpí psychickými problémy apod.), navrhne ukončení koučovacího procesu a doporučí mu vhodné řešení.


9. Jsou informace o mě u kouče v bezpečí?

Veškeré informace, které mi klient sdělí, jsou důvěrné. Jsem vázaná Etickým kodexem (https://www.cako.cz/cs/o-asociaci/eticky-kodex/) a žádné informace nikomu nesděluji.


10. Co mohu s koučem řešit?

Omezení nejsou. Opravdu záleží ryze na potřebě klienta a jeho důvěře ke koučovi.


11. Mohu přijít opakovaně s různými problémy?

Ano. Kouče můžete vyhedat dle potřeby. Buď k němu docházet dlouhodobě a postupně rozplétat klubko problémů, až budete se sebou spokojení, nebo můžete přijít jen ve chvíli, kdy Vás něco trápí (třeba se potřebujete rozhodnout mezi dvěma možnostmi apod.) a pak koučování ukončit. Není rozhodně nutné k němu chodit soustavně měsíce / roky. 


12. Když nevidím výsledky, je to chyba kouče

Samozřejmě se může stát, že si nevyberete kouče úplně ideálně a může to tak být (viz bod 1), nicméně výsledky závisí především na dobré spolupráci klienta s koučem, jeho motivaci na sobě pracovat, na ochotě vystoupit z komfortní zóny, přijímat podněty, které mu kouč nabídne apod. Rychlost a výsledky koučovacího procesu na těchto kritériích velmi závisí, stejně jako na rozsahu problému.