cz

KOMUNIKAČNÍ TYPY

Co je to komunikační typ

Možná si kladete otázku, proč u někoho dokážete na první dobrou vidět, co Vám chce říct a s druhým se i přes velikou snahu nemůžete pochopit. Nakonec se cítíte tak, jako byste snad mluvili každý jinou řečí. 

Pokud si však osvojíte velmi jednoduché principy, díky kterým dokážete rozeznat ten správný komunikační typ druhého člověka a naladíte se na něj, budete se vzájemně slyšet, uvidíte, co si chcete říct, budete se vnímat a jeden druhého snáze pochopíte.

Co potřebujete vědět

  • S komunikačním typem (popř. s kombinací) se každý z nás rodí
  • Každý komunikační typ má jiný komunikační kanál
  • Na základě komunikačního typu se rozhodujeme, učíme, chováme a máme odlišné potřeby
  • Nesoulad v komunikaci je prokazatelně zdrojem problémů ve vztazích (partnerských, rodič-dítě, přátelských, pracovních)
  • Pocit nepřijetí (u dětí i dospělých) je dán z velké části rozdílem v komunikačních typech v rodině
  • Existují 4 komunikační typy - pocit, obraz, rozum a sluch

Kde se o komunikačních typech dozvím víc

  • O komunikačních typech si můžete přečíst knihu od Kamily a Petra Kopsových "Jak se domluvit s Tygrem"
  • Můžeme se domluvit i na soukromém školení komunikačních typů, popř. uspořádám seminář "na míru"