Jak Vám mohu pomoci

Pomáhám rodinám i jednotlivcům vytvářet zdravé vztahy, v nichž všichni mohou projevovat své emoce, naplňovat své potřeby, žít v souladu se svou jedinečností a díky tomu žít šťastný život. 

Využívám k tomu certifikovanou metodu Životní mapy®, která přináší okamžitou diagnostiku a konkrétní kroky jak a co doma změnit. Nabízím také školení pro rodiče i odbornou veřejnost. 

Své služby jsem nově rozšířila také o osobní vztahový mentoring. Setkání může proběhnout osobně i online. V něm propojuji své know-how, získané vzděláváním v oboru a praxí s klienty, s osobní zkušeností s toxickými vztahy a emocionálním zneužíváním.

Životní mapy®

pro děti od 3 let a dospělé

Terapeutická metoda pro děti od 3 let a dospělé. Životní mapy dokáží díky přesné diagnostice nalézt příčiny a řešení celé škály problémů. Klient si z každého sezení odnáší konkrétní výstupní kroky. Setkání je možné pouze osobně.

Přednášky a semináře

pro veřejnost

Přednášky a semináře na rozličná témata z oblasti vztahů, rodičovství a komunikace. Ukázka nástrojů, které můžete ihned aplikovat v praxi. Termíny nejbližších akcí najdete stiskem "Zjistit více." 

Tygří svět

pro rodiče, pedagogy, sportovní trenéry aj.

Nástroj vhodný pro rodiče i odborníky, kteří pracují s dětmi. Pomáhá lépe pochopit svět dětí a jejich vnitřních tygrů. Naučím vás, jak ho efektivně využívat doma či v práci. Skupinový vzdělávací program je zakončen osvědčením o absolvování.

Osobní a rodinné poradenství

(nejen) pro oběti emocionálního zneužívání

Mentoring pro oběti manipulace a emocionálního zneužívání. Nalézá řešení pro rozpoznání patologického vztahu i bezpečný odchod z něj, připraví Vás na komunikaci s úřady, pomůže v komunikaci s dětmi aj.