cs

Mgr. Ludmila Bártíková

Lektorka Životních map pro děti a dospělé

Pro práci v oblasti rodinného poradenství jsem se rozhodla poté, co jsem si prošla velmi náročným životním obdobím. Žila jsem ve vztahu plném manipulace, citového ponižování a emocionálního zneužívání. Tehdy jsem netušila, že se jedná o skrytou formu psychického násilí. Chování partnera jsem omlouvala a hledala chybu jen v sobě.

Nakonec jsem po mnoha letech vztah definitivně opustila. Velmi se mi ulevilo, když má terapeutka pojmenovala to, co jsem ve vztahu zažívala, jako psychické zneužívání.

Důsledky svého odchodu  jsem si nesla ještě mnoho let po ukončení vztahu. Mé zkušenosti mě však vrátily k dávné nenaplněné touze měnit svět a pomáhat lidem. 

Rozhodla jsem se toto volání tentokrát nepromarnit a prošla jsem výcvikem Životních map. Protože právě ony mi pomohly pochopit, co se mi v partnerství dělo a proč. Díky tomu jsem mohla svou minulost uzavřít a začít žít radostný a naplněný život. 

Můj osobní příběh je základem pro porozumění a soucit. Mou silnou stránkou je umění naslouchat, pojmenovávat věci pravým jménem, ukazovat realitu takovou, jaká doopravdy je a nacházet pro každého řešení na míru. 

Svému životnímu poslání pomáhat rodinám se věnuji pátým rokem. Některé příběhy mých klientů jsou podobné mému, jiné jsou odlišné. Ale vím, že všechny mohou mít dobrý konec.

Životní mapy jsou nástrojem, který proces hojení bolestivých ran z minulosti velmi zásadně urychlují. U dětí navíc skvěle fungují i jako prevence.

Děkuji všem, kdo se na mne s důvěrou obrátili a těším se na každého, kdo ke mně teprve přijde.