cs

Mgr. Ludmila Bártíková

Lektorka Životních map pro děti a dospělé

Pro práci terapeutky jsem se rozhodla poté, co jsem si prošla velmi náročným životním obdobím. Mnoho let jsem žila v toxickém vztahu s narcistickým manipulátorem. Ještě osm let od  ukončení vztahu se můj život točil kolem soudních sporů (nejen) o děti, jež mi vzaly mnoho sil, iluzí i prostředků.

Když jsem se vzpamatovala z nejhoršího, rozhodla jsem se pro výcvik Gestalt koučinku, který pro mě byl cenným začátkem. I přes to jsem však cítila, že hledám něco víc. A tím se staly právě Životní mapy.

Díky touze opustit minulost a začít žít normální, radostný život, jsem se dostala až ke svému životnímu poslání terapeutky a mentorky. Některé příběhy mých klientů jsou podobné mému, jiné jsou odlišné. Ale vím, že všechny mohou mít dobrý konec.

Můj osobní příběh je základem pro porozumění a soucit. Mou silnou stránkou je umění naslouchat, pojmenovávat věci pravým jménem, ukazovat realitu takovou, jaká doopravdy je a nacházet pro každého řešení na míru. 

Životní mapy a Tygří svět jsou nástroje, které proces hojení bolestivých ran z minulosti velmi zásadně urychlují. U dětí navíc skvěle fungují i jako prevence.

Děkuji všem, kdo se na mne s důvěrou obrátili a těším se na každého, kdo ke mně teprve přijde.