Tygří svět pro rodiče je jednoduchým nástrojem, kterým dítě snadno rozumí. Tygří svět je totiž pro dítě naprosto přirozený a při svém narození ho automaticky očekává. Díky tradičním způsobům komunikace a nastavení společnosti i rodinného fungování o něj však přichází často již v prvních letech života. 

Spolu se ztrátou Tygřího světa odchází i chuť spolupracovat. přejímat odpovědnost, přestává cítit radost z toho, co dělá a prožívá, nerozvíjí svou osobnost, své dovednosti a život mu přestává dávat smysl. Místo toho se buď lidem a podmínkám plně podřídí, nebo s nimi naopak začne bojovat.

Pokud však dítěti jeho Tygří svět ponecháme a sami ho znovu objevíme a začneme v něm společně žít, budeme si moct užívat společné chvíle, plné radosti, harmonie a porozumění. 

Program Tygří svět pro rodiče zahrnuje oblast komunikace, nastavení spolupráce v rámci rodiny, ale také oblast vzdělávání a sebepoznání.

Tygří svět® a jeho hlavní znaky

 • Jednoduchá k pochopení i k užívání
 • Rodiče i děti mu rozumí a pozitivně na něj reagují
 • Zahrnuje sebepoznávání dětí i rodičů a posílení jedinečnosti

  Co Tygří svět® rodičům přináší

  • Nastavení spolupráce v rámci rodiny
  • Nastavení rodinné komunikace
  • Snazší pochopení toho, co se v dítěti děje
  • Větší důvěru a otevřenost dětí k rodičům
  • Objevení potenciálu dítěte
  • Nalezení vnitřní motivace dítěte
  • Podporu jedinečnosti každého člena rodiny
  • Podpora nenálepkování dětí
  • Podpora spolupráce, motivace a přebírání odpovědnosti dítěte za své jednání
  • Harmonizace vztahů uvnitř rodiny
  • Celkové zlepšení atmosféry v rodině

  Pomocníci pro práci v rodině

  Tygří knihy jsou určené jak pro práci v rodině, tak pro pedagogy a práci s kolektivem. 

  Tygr dělá uáá uáá - kniha pro děti od 6 let, která vede k pochopení vnitřního tygra

  Jak se krotí tygr - kniha pro celou rodinu, díky které se v rámci rodiny lépe poznáte a naučíte se spolupracovat

  Jak se domluvit s tygrem - kniha o komunikačních typech

  Deník zvědavého tygra - otevírá nové možnosti každému, kdo se rozhodne svého tygra dál rozvíjet

  Kniha kouzel - dává dětem návody, jak řešit různé nepříjemné situace, které se týkají vztahů, nebo samotného dítěte.


  Kontaktujte mě

  Pokud Vás Tygří svět zaujal, neváhejte mne kontaktovat. Ráda se Vám budu věnovat.