Dokonalost, stigma žen

23.03.2023

Nemohu mluvit za všechny ženy. Za nějaké snad. Za sebe rozhodně.


Být ženou je náročný úkol. Tedy aspoň ve chvíli, kdy dívka nemůže být sama sebou, jsou potlačovány její touhy, jedinečnost, vášeň a lehkost bytí, kterou zažívá, dokud je dítětem.


Manipulace, autoritativní výchova, pravidla, příkazy, zákazy... To vše rozbíjí její křehkou podstatu, obírá ji o radost a činí z ní bytost, která žije jen pro druhé, pro starosti,...


Strach z chyby. Nejsem dost dobrá pro otce. Nejsem dost dobrá pro matku. Nejsem dost dobrá pro nikoho.