Jak poznat toxického manipulátora?

14.03.2023

Jak poznat manipulátora


1. Nerespektuje hranice

Pro manipulátora hranice druhých nezastaví. Druzí nemají právo říct NE. A i když ho řeknou, není respektováno. Manipulátor také hledá skulinky a často hranice velmi postupně a v tichosti posouvá. Oběti se díky tomu s toxickým manipulátorem podvědomě necítí v bezpečí. Osobní hranice a právo na soukromí, které jsou zdrojem bezpečí, manipulátor zásadně nectí. To, že rodič nezaklepe na dveře pokoje svých ratolestí a vejde, nebo že partner tajně prohlíží mobil druhého, je znakem nepřípustného porušování hranic.


2. To, co říká, není v souladu s jeho činy

Sliby přestávají platit ve chvíli, kdy jsou vyřčeny. To, že něco slíbil, později zapře, nebo vymyslí důvod, proč je nesplnil a realizaci odsune na neurčito. Klidně i opakovaně. Říká věci, které nemyslí vážně a dělá to, o čem tvrdí, že by nikdy nedělal. Může jít o úplně běžné záležitosti, ale i o ty vážné. Pokud partner říká, že chce svatbu a založit rodinu, ale nedělá kroky, které by k tomu vedly, není to v pořádku. Pokud šéf řekne, že zvýší plat a potom hledá výmluvy, proč to nejde, také to není v pořádku. A pokud žena tvrdí, že nesnáší pomluvy, když sama pomlouvá, je to varovný signál.


3. Vyvolává pocity viny, studu, strachu a lítosti

Mám tendenci brát na sebe veškerou vinu

gbjgjvhmgkjgnvmjkjh


2. To, co sám dělá druhým vyčítá


3. Jinak se chová ve společnosti a jinak za zavřenými dveřmi. Lže.


4. Devalvuje a používá proti lidem jejich emoce a city


5. Rozděluje skupinu, ať už jde o rodinu, pracovní či školní kolektiv, skupinu přátel apod. Staví lidi proti sobě, šikanuje, ponižuje


6. Nepřebírá za své činy odpovědnost


8. V jeho přítomnosti se necítím dobře, máme strach z jeho reakce


Jak se manipulaci bránit?

Mnoho lidí řeší manipulaci tím, že se naučí rozeznávat manipulační techniky a protimanipulativní komunikaci. Tento krok je rozhodně v pořádku. Jeho účinek však není účinný vždy. Stačí, aby manipulátor zasáhl slepé místo a v tu chvíli se stává i manipulace nerozpoznatelná. Proto oběť mnohem lépe vidí manipulaci u druhých, u sebe však nikoliv. Tato iluze je o to nebezpečnější. protože dává falešný pocit, že když poznám manipulaci u druhých, rozeznám ji i u sebe.


Manipulace je nejnebezpečnější formou psychického a emocionálního zneužívání. Proto jedinou 100 ochranou před manipulací je mít zahojená traumata z dětství, zvědomit svá slepá místa a mít vybudovanou stabilní osobnost. 


Ta má v sobě integrované i zdravé hranice, které jsme schopni beze strachu vykomunikovat. Ví, kam směřuje. Nikomu a ničemu nepodléhá. Ví, jaký život chce žít a jde si ta tím.

Stabilní osobnost se nikdy nezavděčuje, nehledá úniky z nepříjemných situací, není na nikom a na ničem závislá. Ví, že se svobodou se pojí i odpovědnost a dokáže ji převzít. Je si vědomá své jedinečnosti, dokáže se vyrovnat se svými slabostmi a podpořit své silné stránky. 

Dovoluje nám naslouchat sobě, svému tělu, svým pocitů, svým fyzickým i psychickým potřebám. Dávat si čas, prostor, péči a pozornost.


Teprve stabilní osobnost ve spojení s protimanipulativní komunikací je kombo, které žádný manipulátor neprolomí.