Jak poznat nezralého rodiče

12.04.2023

Sebeprosazení, nelze s ním dosáhnout spolupráce.

Žádné hranice vs. přílišné hranice

Kamarád vs. přílišná autorita - emočně nedospělý rodič nemůže mít u dětí přirozenou autoritu

Chaos a zmatek

Únik místo vzoru

Žádná odpovědnost, bezmoc (nevyvážený poměr moci a zodpovědnosti)

Žádné směřování

Nejasné kompetence v rámci rodiny

Manipulace

Žádný životní smysl - neví, co se sebou

Neschopnost se rozhodnout o sobě (podléhání druhým, nebo naopak rozhodování o druhých, o sob však ne)

Chová se jako dítě - záseky, urážení, bábovička na písku, prosazuje se na úkor druhých, dožaduje se neustálé pozornosti za každou cenu (i té negativní), nemá emoce pod kontrolou (hlavně vztek)

Nedomýšlí

Neumí si říct o své potřeby

Nerozlišuje

Závislost hl. vztahová

Podřízení se rodičům

Zavděčování se (rodičům, dětem a všem)