cs

Když narcis přijde na mapu

09.11.2022

Dostala jsem otázku, jestli by na mapu takový narcis někdy přišel dobrovolně. A odpověď je poměrně široká.

Jednak cítím potřebu si ujasnit, kdo je narcis, aby nedocházelo k mýlce. Narcis není synonymum pro narcistickou poruchu osobnosti, ačkoliv Narcis je termín popisný, nikoliv diagnostický. Jedná se tedy o popis osobnostní struktury, pro niž jsou charakteristické vzorce chování, myšlení a vztahování se k sobě i k druhým. 

O poruchu osobnosti se jedná tehdy, pokud jsou vzorce výrazně odlišující se od normy. Jedinec také musí splňovat  diagnostická kritéria dle DSM...

Přes to, že narcismus a narcistická porucha osobnosti nejsou totéž, je potřeba zdůraznit, že rozdíl je prakticky pouze v intenzitě projevu těchto typických vzorců. I narcis bez poruchy osobnosti má totiž velký problém s vlastní osobností, kterou si stůj co stůj brání. Setkání s ním tedy prakticky znamená, že se nevyhneme konfliktu.


Vždy se jedná o jedince arogantního, s neukojitelnou potřebou získávat pozornost od okolí, oplývajícího pocitem grandiozity, vysoce citlivého na kritiku, neschopného intimity i sebereflexe, s omezenou či nulovou schopností empatie, závistivého, mstivého, neschopného přijímat jakoukoliv odpovědnost za sebe a své činy a patologického lháře. 


Narcis je zároveň někdo, kdo vystupuje navenek velmi sebejistě, uvnitř se však cítí jako ustrašené tříleté dítě, které se skrze manipulaci snaží udržet pod kontrolou všechny a všechno. Trpí obrovskými nejistotami a pocity prázdnoty, které zakrývá právě svou arogancí a sebejistým vystupováním.


Co se týká otázky, zda narcis přichází do terapie dobrovolně, tak je to spíše výjimkou. Narcis obvykle nemá potřebu. A pokud přeci jen má nějaký problém, tak situaci a lidi buď zmanipuluje ve svůj prospěch, čímž se problému zbaví, nebo druhé ze svých problémů obviní a donutí je, aby za něj převzali odpovědnost. A s těmito strategiemi si vystačí.


 Pokud tedy do terapie přichází, pak ne pro svůj narcismus, ale kvůli krachujícím vztahům, depresím, úzkostem, závislostem, pracovním problémům apod.


Velmi často však přicházejí ze zištných důvodů. Např. soudy často nařizují ve sporných případech mediace, párové terapie, případové konference apod. Bohužel, pokud by soudci, advokáti, sociální pracovníci, mediátoři, pároví terapeuté byli dobře seznámeni s problematikou narcismu, předem by věděli, že takové pokusy jsou liché a nepřinášejí prakticky žádné smysluplné výsledky.


Jindy přicházejí, aby zjistili, co se děje s partnerem či potomkem, který terapii vyhledal.


Pod nátlakem partnera - buď já, nebo manželství.

Narcistické rysy vykazují některé děti, které ke mně přišly na Životní mapu. Tehdy je 

Setkávám se s nimi častěji jako s rodiči dětí, které na mapy přicházejí, jako s partnery svých klientů.