Klíč k úspěšné terapii

06.08.2023

Pokud někdo mluví o tom, že si přeje změnu, ale není ochoten pro ni nic udělat a hledá výmluvy, svůj potenciál velmi lehce promrhá. Nepomohou mu pak ani neomezené finanční možnosti, podpora rodiny, nejlepší terapeut anebo účinná terapeutická metoda. A naopak, pokud někdo nemá až tak velký potenciál, podmínky a možnosti a přes to něco opravdu chce, může to dohnat svým úsilím a houževnatostí.


Nejdůležitější je klientova vnitřní motivace, úsilí, otevřená mysl a chuť na sobě pracovat. A také vztah, který se svým terapeutem naváže. Pokud jsou k sobě klient a terapeut maximálně upřímní a vzájemně si důvěřují, je možné nastavit i finanční, časové a další podmínky tak, aby to klient zvládl.


A proto, pokud chceme žít šťastný život, ale v tuto chvíli jej nežijeme, je potřeba pro to něco udělat. Ne jen změně mluvit, ale hlavně ji dělat. Rozhodnout se. A pak začít konat. Vyhledat pomoc. Odložit výmluvy. S terapeutem spolupracovat. Změnit myšlení. Dělat potřebné kroky ke změně. Přijmout, že změna je postupný proces a vyžaduje úsilí a trpělivost.


Pokud terapie naše očekávání nesplňuje, nebojme se o tom se svým terapeutem nahlas mluvit. Možná jen nemáme nejsou reálná. To platí nejen pro terapeuty, ale i pro klienty. Jen reálná očekávání mohou vést k reálné změně. A proto bychom měli svá očekávání od samého počátku společně komunikovat, ladit a přizpůsobovat aktuálním potřebám i možnostem.


Ať už si ke své změně vyberete Životní mapy, nebo se vydáte jinou cestou, kterou Vás provede některý z mých kolegů, přeji Vám, abyste do svého vysněného cíle s jeho pomocí došli.