Podtypy narcistů

08.02.2023

Pokud mluvíme o narcistech, pak je můžeme rozdělit do podtypů, které vyjadřují jejich nejcharakterističtější vzorce chování. Dnes si o nich řekneme jen ve zkratce a v některém z příštích článků si můžeme jednotlivé typy můžeme rozebrat důkladněji.

Pro všechny jsou typické znaky popsané výše - grandiozita, arogance, citlivost na kritiku, mstivost, nepřijímání odpovědnosti, nedostatek sebereflexe a snížená nebo nulová empatie. Některé jiné znaky jsou však odlišné.

Grandiozní narcis, nebo také zjevný narcis. Dnes jen ve zkratce, zjevný narcis se projevuje jako typický Ivánek, který zpívá píseň "já, já, já, jenom já." Dává na odiv svůj vzhled, kterým se také nadměrně zabývá nejen narcis sám, ale vyžaduje to i po svém okolí.

Skrytý narcis

Zhoubný narcis je velmi podobný psychopatovi.

Také můžeme narcisty rozlišit podle jejich schopnosti fungovat ve společnosti. Zatímco nízkofunční narcisté jsou pohotoví k agresi a mohou být i velmi nebezpeční tím, že mohou fyzicky ubližovat, vysokofunční narcisté jsou hůře odhalitelní. Ve společnosti dokáží naopak fungovat lépe a