cz

TYGŘÍ SVĚT PRO PEDAGOGY

Co potřebuje pedagog vědět

 • Je nový nástroj pro pedagogy, asistenty, výchovné poradce, školní psychology a každého, kdo pracuje s dětmi
 • Významně usnadňuje přímou práci s dětmi především v MŠ, ZŠ a dalších zařízeních
 •  Zahrnuje oblast vzdělávání, komunikace s dětmi i s rodiči, začlenění dětí v kolektivu, problematiku inkluze a dalších
 • Jako nástroj používá tzv. "Princip Tygra"

Tygří svět® přináší

 • Usnadnění přímé práce pedagoga s třídním kolektivem i jednotlivci
 • Zlepšení prevence šikany a řešení dalších patologických jevů
 • Usnadnění a zjednodušení začleňování dětí do kolektivu
 • Snažší pochopení toho, co se děje v dítěti ve třídě
 • Podporu pedagoga jako spojovacího bodu pro vzdělání - výchovu - žáka - rodiče - školu
 • Zlepšení atmosféry ve třídě i škole (školce)
 • Větší důvěru a otevřenost dětí k pedagogům i vzdělávání jako takovému
 • Pomáhá při realizaci specifické primární prevence
 • Podpora individuálního vzdělávání
  • Prevenci syndromu vyhoření pedagoga
  • Potřebu pomoci dětem, zejména podpora jedinečnosti každého dítěte, podpora "nenálepkování dětí", pomoc s přebíráním odpovědnosti za své jednání


  Tygří svět® a jeho hlavní znaky

  • Je jednoduchý k pochopení a používání
  • Pedagogové i děti mu rozumí a pozitivně na něj reagují
  • Pedagogové, školy i školky se k němu spontánně hlásí
  • Zahrnuje sebepoznávání dětí i pedagogů a posílení tolerance k jinakostem u dětí v kolektivu
  • Přináší přirozený rozvoj nové role současného pedagoga (Pedagog 21.století), nové postoje, nový způsob koexistence s třídním kolektivem
  • Významně prevenuje šikanu a patologické jevy, usnadňuje inkluzi