Vzdělávací program Tygří svět pro pedagogy je určen pro pedagogy, ale také asistenty, výchovné poradce,  dětské psychology, sociální pracovníky a všechny, kdo pracují s dětmi. Významně usnadňuje přímou práci jak s jednotlivci, tak s kolektivem Zahrnuje oblast vzdělávání, komunikace s dětmi i s rodiči, začlenění dětí do kolektivu, problematiku inkluze a dalších. Jako nástroj používá tzv. "Princip Tygra"

Tygří svět® a jeho hlavní znaky

 • Jednoduchá k pochopení i k užívání
 • Pedagogové i děti mu rozumí a pozitivně na něj reagují
 • Zahrnuje sebepoznávání dětí i pedagogů a posílení tolerance jinakosti u dětí v kolektivu
 • Přináší přirozený rozvoj nové role současného pedagoga

  Co Tygří svět® pedagogům přináší

  • Usnadnění přímé práce pedagoga s třídním kolektivem i jednotlivci
  • Prevence vyhoření pedagoga
  • Zlepšení prevence šikany
  • Zjednodušení při začleňování nových dětí do kolektivu
  • Snazší pochopení toho, co se děje ve třídě
  • Podporu pedagoga jako spojovacího bodu pro vzdělání - výchovu - žáka - rodiče - školu
  • Větší důvěru a otevřenost dětí k pedagogům i ke vzdělávání jako takovému
  • Podporu individuálního vzdělávání
  • Podporu jedinečnosti každého dítěte i pedagoga
  • Podpora nenálepkování dětí
  • Podpora spolupráce, motivace a přebírání odpovědnosti žáka za své jednání
  • Celkové zlepšení atmosféry ve třídě, škole či školce

  Pomocníci pro práci  dětmi

  Tygří knihy jsou určené jak pro práci v rodině, tak pro pedagogy a práci s kolektivem. 

  Velkým pomocníkem je Tygří třídní kniha, která obsahuje aktivity kolektivní i individuální. Dává kreativní i důvěrný prostor každému žákovi. 

  Vzhledem k tomu, že po vyplnění bude obsahovat cenné informace o každém dítěti, vč. komunikačního typu, může s třídou postupovat do vyšších tříd. 

  Kontaktujte mě

  Pokud Vás Tygří svět zaujal, neváhejte mne kontaktovat. Ráda se Vám budu věnovat.