TYGŘÍ SVĚT PRO PEDAGOGY

Co potřebuje pedagog vědět

Tygří svět®

 • Je nový nástroj pro pedagogy, asistenty, výchovné poradce, školní psychology a každého, kdo pracuje s dětmi
 • Významně usnadňuje přímou práci s dětmi především v MŠ, ZŠ a dalších zařízeních
 •  Zahrnuje oblast vzdělávání, komunikace s dětmi i s rodiči, začlenění dětí v kolektivu, problematiku inkluze a dalších
 • Jako nástroj používá tzv. "Princip Tygra"

Projekt Tygří svět® přináší:

 • Usnadnění přímé práce pedagoga s třídním kolektivem i jednotlivci
 • Zlepšení prevence šikany a řešení dalších patologických jevů
 • Usnadnění a zjednodušení začleňování dětí do kolektivu
 • Snažší pochopení toho, co se děje v dítěti ve třídě
 • Podporu pedagoga jako spojovacího bodu pro vzdělání - výchovu - žáka - rodiče - školu
 • Zlepšení atmosféry ve třídě i škole (školce)
 • Větší důvěru a otevřenost dětí k pedagogům i vzdělávání jako takovému
 • Pomáhá při realizaci specifické primární prevence
 • Podpora individuálního vzdělávání
  • Prevenci syndromu vyhoření pedagoga
  • Potřebu pomoci dětem, zejména podpora jedinečnosti každého dítěte, podpora "nenálepkování dětí", pomoc s přebíráním odpovědnosti za své jednání


  Projekt Tygří svět® a jeho hlavní znaky:

  • Je jednoduchý k pochopení a používání
  • Pedagogové i děti mu rozumí a pozitivně na něj reagují
  • Pedagogové, školy i školky se k němu spontánně hlásí
  • Zahrnuje sebepoznávání dětí i pedagogů a posílení tolerance k jinakostem u dětí v kolektivu
  • Přináší přirozený rozvoj nové role současného pedagoga (Pedagog 21.století), nové postoje, nový způsob koexistence s třídním kolektivem
  • Významně prevenuje šikanu a patologické jevy, usnadňuje inkluzi

  Projekty, do kterých se můžete zapojit

  Pokud milujete svou práci a cítíte, že chcete spolu s námi měnit svět školství k lepšímu, můžete se zapojit do projektů, které Tygří svět nabízí. Zapojit se můžete jako jednotlivec, jako třída, nebo jako celá instituce. Uvidíte, že nebudete litovat, protože Tygří svt přináší spoustu zlepšení, zjednodušení a zábavy. V případě zájmu Vám na telefonním čísle +420 725 755 736, nebo na osobní schůzce ráda podám bližší informace.