Kdo je ideální obětí narcistického zneužívání?

29.04.2022

Možná si říkáte, že se vám to nemůže stát. A můžete mít pravdu, ačkoliv pravděpodobnost, že v nějaké životní situaci potkáte narcistu, je velmi vysoká. Dost možná vás ale naopak děsí představa, že byste se do takového vztahu s manipulátorem, či dokonce psychopatem dostat mohli. Případně už jste v něm dokonce byli a ptáte se "proč zrovna já?" Jak si tedy svou oběť vybírá?


Pravda je, že máme každý jedinečný soubor vlastností. A každý taky máme svá vlastní "slepá", nebo chcete-li "slabá" místa, o nichž nevíme. A právě proto, že o nich nevíme, nás na ně toxický člověk může velmi snadno dostat.


Proto i tyto vztahy jsou vždy jedinečné a určité věci se v nich mohou vymykat obecné charakteristice. Existuje však řada vlastností a předpokladů, které přitahují citového predátora jako magnet a navíc mu usnadňují práci.  Kdo je tedy  ideálním objektem jejich zájmu?


1. Jsem empatický člověk

Empatie jako taková neznamená, že jste odsouzeni k toxickým vztahům. Empatie v kombinaci se slepými místy či komunikačním typem však  tuto šanci zvyšují. 


Citlivý a empatický člověk se totiž snadno dokáže vcítit do problémů druhých. A pokud je to navíc pocitový nebo sluchový komunikační typ, popř. kombinace obou, šance, že se stane terčem manipulace, rapidně roste. Tyto komunikační typy ze své podstaty neumí rozlišit vlastní pocit od cizího a sluchový snadno podléhá přes sluch tomu, co slyší, aniž by vyhodnocoval pravdivost slyšeného.


Dalšími slepými místy je tzv. zachranitelský komplex a snaha hned pomáhat druhým řešit jejich problémy. S tím se často pojí i sklon druhých litovat a také dávat druhým lidem i jejich problémům více pozornosti, než sobě. Ve chvíli, kdy s těmito tendencemi neumíme vědomě zacházet, stávají se naším slepým místem, na které manipulátor s velkou pravděpodobností dřív nebo později zaútočí.


2. Neumím říct NE

Lidé, kteří neumí říct ne, jsou ideální obětí manipulátorů. V podstatě udělají úplně všechno, co si manipulátor zamane, i když ví, že si tím ubližují. Nedokáží říct NE ze strachu z nepřijetí, odvržení, odmítnutí a velmi často se také bojí, že jejich NE druhé osobě ublíží. 


Ten, kdo nikdy nebyl obětí toxického manipulátora, tento příběh nemusí pochopit. Je však reálný a z psychologického hlediska zcela pochopitelný.


Má klientka vstupovala opakovaně do vztahů s narcisty, i když hned na začátku cítila, že s potenciálním partnerem není vše v pořádku. Také popisovala, že se jí už na první pohled  nelíbil, nepřitahoval ji a neodpovídal její představě o partnerovi. Tzv. love bombing však zcela přesně mířil hned na několik jejích slepých míst. Touhu být bezpodmínečně přijata a milována. Strach, že zůstane navždy sama. Touha po vlastní rodině, vycházející z jádrového přesvědčení, že žena, která se nevdá a neporodí dítě, je bezcenná. Těchto přesvědčení byla celá řada.


Nikdy sice těmto partnerům neřekla ano, chci s tebou vstoupit do vztahu. Bohužel mu ale také nikdy neřekla NE. A díky tomu postupně vstoupila do vztahu, ve kterém ani nechtěla být. A čím déle v prvních týdnech po seznámení neříkala NE, tím více se bála říct ho později. Z pocitu viny, že neřekla NE hned na začátku. Bála se, že už to nechala zajít příliš daleko. Měla strach, aby mu její NE neublížilo. A tak nechala ubližovat raději sobě. Ano, narcisté a toxičtí lidé míří právě na pocity viny, studu a strachu.


Její poslední vztah nakonec skončil několikaletým martyriem a bojem o přežití, kdy ji po rozchodu začal muž stalkovat, vyhrožovat, vyznávat lásku, slibovat jí, že se změní. A pak znovu - stalking, výhružky a celé to vyvrcholilo ve chvíli, kdy ho odmítla a on do ní začal najíždět autem. Nakonec se jí podařilo tento vztah přežít a ze vztahu se vymanit. Byl to však dlouhý proces a klientčin úctyhodný výkon.


3. Pocházím z toxické rodiny

V toxických vztazích dochází k dlouhodobému emocionálnímu a psychickému zraňování jedné, či více osob, nebo celé skupiny (rodiny, kolektivu aj.) manipulátorem. Toxický manipulátor jedná vědomě a jeho cílem je získat nad jedincem či skupinou moc. Manipulátor kolem sebe také záměrně vytváří toxické prostředí. 


Chaos a zmatek, které v něm jsou nastoleny, mají za úkol snížit schopnost obětí se dostatečně orientovat ve svých pocitech a myšlenkách a zvýšit tak jejich ovladatelnost. Způsobuje také úbytek životní energie a "odpojení se" od vlastních potřeb, přání a svého vnitřního světa. Naopak nutí oběti naplňovat potřeby, přání a vnitřní svět manipulátora. 


Dlouhodobá toxicita významně narušuje emoční stabilitu a psychickou pohodu obětí. Úzkosti, deprese, panické ataky, myšlenky na únik jsou u oběti na denním pořádku.


Děti, které vyrůstají v toxických vztazích nejsou za běžných okolností vůbec schopny rozeznat, že to, co doma prožívají, není norma. Všechny děti jsou totiž ze své podstaty důvěřivé, naivní a nekriticky přijímají názory, postoje a vzorce chování i myšlení z původní rodiny. Pokud se tedy v dospělosti dostanou do spárů citového predátora, nevidí na jeho chování nic divného. Pouze opakují vzorec, který je jim dobře známý z dětství.


Do vztahů s toxickými manipulátory se často dostávají děti silně autoritativních, citově nedostupných, či dokonce patologicky narcistických rodičů. nebo děti, které byly vychovávány v ortodoxní náboženské víře, rodina byla součástí sekty apod. Tito lidé nejsou obecně schopni přijímat a vyhodnocovat realitu, protože by to pro ně bylo nesmírně bolestivé. A žití v iluzi je jedním z velmi častých slepých míst obětí citových manipulátorů.


Oběti pocházející z toxické rodiny odcházejí od predátorů často po mnoha letech soužití. O to bolestivější potom je jejich procitnutí a návrat k normálnímu životu je stojí mnoho stovek hodin strávených v terapeutickém křesle, nebo dokonce v psychiatrických ambulancích.


4. Mám již zkušenost s toxickým vztahem, nebo jsem v minulosti byl/a obětí šikany

Byli v dětství, či v předchozích vztazích neustále kritizovaní? Nebyli jste nikdy chválení (nebo jen účelově)? Setkali jste se osobně s fyzickými tresty? Byli jste obětí šikany a dobře víte, co je to sprcha sprostých slov na vaši adresu? A zároveň znáte ten pocit viny, studu a hanby, knedlík v krku a neschopnost se bránit? 


Zacházel s vámi v minulosti partner ponižujícím způsobem, máte tendenci nacházet si žárlivé a agresivní partnery?


Šikana a ponižování, ať už jsou spojené s rodičem, sourozencem, spolužáky, učitelem, partnerem čí šéfem, v oběti vyvolává obrovskou osobní nejistou. Ta z nás bohužel vyzařuje a predátorův vnitřní radar ji s naprostou jistotou zachytí.


Pokud už jste někdy v minulosti odešli z nevyhovujícího vztahu, je potřeba být zvlášť opatrný. Znamená to, že jste vhodným objektem pro narcisty a toxické lidi. Ať už pro vztahy partnerské, tak i přátelské, pracovní atd. 


A bohužel, lidé, kteří se již někdy v toxickém vztahu ocitli, mají tendenci opakovat stále stejné vztahové vzorce, které je do náručí psychopatů ženou opakovaně.


Co tedy dělat, když splňujete většinu kritérií (zvlášť v bodech 3 a 4)?


  • Jedinou možností je podívat se, kde doopravdy máte svá "slepá" místa a jaká konkrétní přesvědčení vás předurčují k toxickým vztahům. 
  • Měnit svá jádrová přesvědčení o sobě a o vztazích. 
  • Naučit se dobře komunikovat
  • A k tomu je vždy nejvhodnější vyhledat terapeuta. 
  • Vybírejte vždy tak, aby ve vás vzbuzoval pocit důvěry a ideálně se také vždy ptejte, zda je odborníkem na toxické / narcistické vztahy. Jedině tak vám bude moci poskytnout tu správnou pomoc a péči.


Já sama se na toxické vztahy a vztahy s narcisty specializuji. Nejen díky bohatým zkušenostem, které jsem načerpala u svých klientů, ale také díky své osobní zkušenosti s tímto typem rodinných i partnerských vztahů


S klienty pracuji pomocí Životních map, které tato slepá místa odhalují. Také poskytuji osobní online konzultace.


Postupnými kroky spolu s klienty docházíme do bodu, kdy přestanou být pro toxické lidi na první dobrou přitažliví, případně aby setkání s těmito lidmi, kterým se nikdo z nás nevyhne, dokázali sami za sebe postavit a nestali se jejich kořistí.


 Máte s toxickým vztahem osobní zkušenost? Nebo si nejste jisti, zda se o toxický vztah jedná? Kontaktujte mně zde a probereme spolu všechny dostupné možnosti.