Jak pomoci dětem překonat nejistotu (nejen) v době koronaviru?

30.09.2021

Aktuální dění s sebou přináší nejistotu a strach z budoucnosti. Nejeden dospělý tápe a propadá bezmoci i černým myšlenkám. 

A nemusí jít nutně jen o covid. Může se to týkat i jiných životních situací, které s sebou přinášejí změny, stres a nejistotu. Rozvod, stěhování, smrt v rodině, nemoc, změna školy, narození sourozence...


Dětí se každá situace, kterou prožívají rodiče, bezprostředně týká. I když si možná někdy myslíme, že jsou v pohodě, na vše si rychle zvyknou, nebo že jsou příliš malé, aby tomu, co se kolem nich děje, rozuměly. Opak je ale pravdou. Nemají-li děti dostatek informací a nejsou-li uvedeny rodiči do obrazu toho, co se děje, vznikají špatné pocity, obavy, strachy a nejistoty, které je pak mohou provnásledovat celý život, ať už v podobě psychické nepohody, nebo psychosomatických potíží.


Existuje však jedno kouzlo, které pomůže dětem i rodičům projít nelehkými obdobími snáze a které zásadně posílí důvěru i spolupráci v rodině. Jaké kouzlo? Přeci správná komunikace.

  • Protože pokud rodiče s dítětem jednají na rovinu, předcházejí pocitové, sluchové, rozumové i obrazové nejistotě dítěte.
  • Nejistota je pro děti stejně nepříjemná, jako pro dospělé a může položit základ úzkostem, OCD, závislostem apod.
  • Protože správná komunikace je prevencí manipulace, děti se budou ve svém životě lépe orientovat.
  • Protože i když jsou děti malé, nejsou hloupé a potřebují mít jasno.
  • Protože znají-li pravdu, mohou se se situací vyrovnat.
  • Protože mlčení a milosrdné lži je stejně neochrání. Dřív, nebo později dojde ke ztrátě důvěry k rodiči a někdy to může být i nevratné.


Co potřebují vědět?

Děti potřebuji znát především pravdu, kterou je dobré jim sdělit úměrně jejich věku. A můžeme jim říct třeba i to, že v danou chvíli ještě sami nevíme, co přesně se bude dít a že řešení teprve hledáme. I rodič je jen člověk a má své limity. A děti jsou moudré a soucitné.

Zároveň je ale potřeba své dítě ubezpečit, že ať už přijde cokoliv, tak se o něj postaráme. V opačném případě hrozí, že dítě převezme tíhu celé rodiny na sebe a jeho přetížení může v budoucnu vést k psychosomatickým jevům, nežádoucím psychickým stavům, či dokonce k sebevraždě.


Dostatek času pro rodiče

Promyslet si předem, co dětem řekneme, pomáhá utřídit si myšlenky a přináší sebejistotu. Klid a jistota rodiče je pro dítě obrovskou podporou.


Jednoduchý komunikační nástroj

Skvělým pomocníkem jsou komunikační typy. S jejich pomocí docílíme toho, že se s dítětem budeme lépe vnímat, chápat, vidět vzájemně své potřeby a naslouchat si.

1. Obrazové děti neunesou příliš informací a detailů, stačí jim proto předložit celkový rámec situace. Nejlépe vše pochopí, pokud to uvidí - náčrty, obrázky, videa... Zkrátka co vidí, tomu rozumí.

2. Rozumové děti potřebují naopak více detailů.. Pokud nemají dostatek informací, propadají nejistotě a vytvářejí si domněnky. Tu prohlubuje i fakt, že budoucnost má sama o sobě mnoho proměnných a nedá se naplánovat. Proto čím více informací, které mu jsou podávny v souvislostech a logickém sledu. tím lépe.

3. Sluchové děti nasávají sluchem všechny zvuky kolem a poslouchají, i když vypadají, že jsou zabraní do jiné činnosti. Co slyší, to opakují, často bez reálného porozumění. Co slyší, tomu také věří. A co nebylo nahlas vyřčeno, jako by pro ně neexistovalo.

4. Pocitové děti potřebují ujistit, že společně s rodiči vše zvládnou a především potřebují získat pocit bezpečí. Velmi důležitý je pro ně dotek a pokud si řekne třeba o obejmutí, nemělo by být odmítnuto. Naciťuje se do všeho a do všech, proto je dobré je od malička učit, aby nenatahovaly cizí pocity.


Dostatek času pro děti

Stejně jako dospělí, i děti potřebují dostatek času na to, aby si mohly vše v klidu a v soukromí ujasnit, promyslet, nacítit a zpracovat v sobě to, co slyšely.


Možnost se ptát

Důležité je ujistit dítě v tom, že může kdykoliv přijít a znovu se zeptat.


Ani dospělák si nemusí umět vždycky se vším poradit

A je to přirozené. V případě, že je situace příliš náročná, nebo si rodiče nejsou jistí, co dítě doopravdy prožívá, je dobré si říci o pomoc. V takovém případě mohou pomoci i Životní mapy. Dětská Životní mapa může řešit situaci preventivně. Dítě se může na plánovanou změnu předem připravit a vyhnout se tak případné ztrátě nejistoty, propadu do depresí apod. Lze tak řešit např. blížící se rozvod, stěhování, změna školy, příchod sourozence atd.

A rodině lze pomoci i v situaci, která již vznikla a dítě na ni reaguje aktivně (zvýšenou aktivitou, agresí, ubližováním), nebo pasivně (nezájmem, depresí, sebepoškozováním). Životní mapa přináší dětem úlevu, pochopení, možnost se v situaci zorientovat a najít řešení, které jim pomůže vše zvládnout.


Správná komunikací a upřímný zájem rodičů o dítě vytváří v rodině prostředí plné důvěry, klidu a spolupráce. A to za to stojí, ne?