cs

Do složité životní a vztahové situace se může dostat každý. A je velmi důležité mít se v nejtěžších chvílích na koho obrátit. Na někoho, kdo Vám a Vaší situaci porozumí a nebude ji bagatelizovat.

Na někoho, s kým si budete moci vzájemně důvěřovat a kdo s Vámi bude trápení nejen bezpečně sdílet, ale také Vám pomůže se z něj postupně vymanit.

Sama jsem si takovou situací prošla a proto dokážu citlivě vnímat, co oběť psychického i fyzického násilí potřebuje, co jí chybí a jak potřebuje podpořit. 

Pokud se rozhodnete mne vyhledat, dostane se Vám, případně i Vašim nejbližším, komplexní podpůrné i terapeutické péče. Frekvence setkávání ladím s klientem vždy individuálně dle jeho potřeb a časových i finančních možností.

Vyberte si svou službu

Osobní mentoring

Komplexní péče, při které Vám pomohu:


1. Vyřešit aktuální situaci

Pomohu Vám zorientovat se ve Vaší situaci a překlenout aktuální životní období. Podpořím Vás v tom, abyste bezpečně dokázali opustit vztah s patologickým manipulátorem. Pomohu Vám připravit se na nepříjemná jednání s úřady, na soudní jednání apod. 


2. Najít příčiny a prevenovat opakování situace

Pomohu Vám odhalit příčiny, proč do toxických vztahů vstupujete a pomocí změny nevědomých vzorců změnit i Vaše nastavení a jádrová přesvědčení o sobě tak, abyste v budoucnu dokázali navazovat zdravé mezilidské vztahy (na všech úrovních, nejen v partnerství). 


3. Zabezpečit zdravý vývoj Vašich dětí a nastavit rodinné fungování

V případě, že máte děti, pomohu i jim překlenou náročnou rodinnou situaci, zorientovat se v sobě, ve vztazích, v myšlenkách a pomohu jim nastavit si takové osobní postoje, které je v budoucnu nebudou zatěžovat a naopak jim pomohou najít vlastní směřování, vedoucí k naplněné seberealizaci.

 Při práci s dětmi i dospělými využívám certifikované metody Životní mapy a Tygří svět.

Online mentoring

Online péče, při které Vám pomohu:


1. Vyřešit aktuální situaci

Pomohu Vám zorientovat se ve Vaší situaci a překlenout aktuální životní období. Podpořím Vás v tom, abyste bezpečně dokázali opustit vztah s patologickým manipulátorem. Pomohu Vám připravit se na nepříjemná jednání s úřady, na soudní stání apod.


2. Posílit Vás pro další budoucnost

Pomohu Vám najít chuť, sílu a motivaci do dalšího života. Společně přenastavíme Váš způsob přemýšlení o sobě a Vaší situaci. Při online sezeních nemohu využívat metodu Životní mapy, přes to jsem našla řešení v podobě práce s vnitřním Tygrem, který se hodí pro práci na dálku. 


3. Nastavit zdravé rodinné fungování

V případě, že máte děti, pomohu Vám nastavit nový způsob rodinného fungování a komunikace.


Při práci využívám certifikované metody Tygří svět.

Nejnovější články o narcismu

Přečtěte si, co je nového

Kde je tedy bod zlomu, kdy se to roztomilé dítě promění v citového predátora? Co za vznikem patologie stojí? Jsem toho názoru, že jde o kombinaci mnoha faktorů a že roli hrají jak vnější, tak vnitřní okolnosti a způsob, jakým se dohromady veškeré podmínky během raného vývoje poskládají a také, jak se s nimi jednotlivec dokáže vypořádat.

Můžeme se dočíst, že narcistická a disociální poruchy osobnosti jsou v zásadě psychoterapií neřešitelné, nebo jen velmi špatně. Souhlasím s tím, že u poruch osobnosti, kdy je nenávratně poškozena struktura mozku, toho mnoho nenaděláme a tento článek se jich netýká.

S lidmi, kteří vykazují narcistické či sociopatické vzorce, pracuji v terapiích. V drtivé většině jde o děti a adolescenty, dospělí jsou spíše výjimkou. Mimo terapii se s nimi však setkávám hojně. Jsou totiž všude a v běžném kontaktu se jim nelze tak docela vyhnout.

V první části jsem shrnula prvních 5 vlastností člověka, který je ideální obětí citových predátorů. Tento výčet je však mnohem delší, proto jsem v druhé části shrnula další obvyklá slepá místa, která mohou zapříčinit, že snadno přehlédnete, co se ve vašem vztahu doopravdy (ač velmi skrytě) děje.

V poslední době se mi klientky stále častěji svěřují s tím, že v jejich vztahu není něco v pořádku. Hledají, jak je možné, že se "to" pokazilo, když na začátku bylo vše dokonalé a zdálo se, že našly vysněného partnera. A často společným rozhovorem docházíme k tomu, že se staly obětí narcistického citového predátora.

Další užitečné články naleznete v sekci BLOG.