cs

Do složité životní a vztahové situace se může dostat každý. A je velmi důležité mít se v nejtěžších chvílích na koho obrátit. Na někoho, kdo Vám a Vaší situaci porozumí a nebude ji bagatelizovat.

Na někoho, s kým si budete moci vzájemně důvěřovat a kdo s Vámi bude trápení nejen bezpečně sdílet, ale také Vám pomůže se z něj postupně vymanit.

Sama jsem si takovou situací prošla a proto dokážu citlivě vnímat, co oběť psychického i fyzického násilí potřebuje, co jí chybí a jak potřebuje podpořit. 

Pokud se rozhodnete mne vyhledat, dostane se Vám, případně i Vašim nejbližším, komplexní podpůrné i terapeutické péče. Frekvence setkávání ladím s klientem vždy individuálně dle jeho potřeb a časových i finančních možností.

Vyberte si svou službu

Osobní mentoring

Komplexní péče, při které Vám pomohu:


1. Vyřešit aktuální situaci

Pomohu Vám zorientovat se ve Vaší situaci a překlenout aktuální životní období. Podpořím Vás v tom, abyste bezpečně dokázali opustit vztah s patologickým manipulátorem. Pomohu Vám připravit se na nepříjemná jednání s úřady, na soudní jednání apod. 


2. Najít příčiny a prevenovat opakování situace

Pomohu Vám odhalit příčiny, proč do toxických vztahů vstupujete a pomocí změny nevědomých vzorců změnit i Vaše nastavení a jádrová přesvědčení o sobě tak, abyste v budoucnu dokázali navazovat zdravé mezilidské vztahy (na všech úrovních, nejen v partnerství). 


3. Zabezpečit zdravý vývoj Vašich dětí a nastavit rodinné fungování

V případě, že máte děti, pomohu i jim překlenou náročnou rodinnou situaci, zorientovat se v sobě, ve vztazích, v myšlenkách a pomohu jim nastavit si takové osobní postoje, které je v budoucnu nebudou zatěžovat a naopak jim pomohou najít vlastní směřování, vedoucí k naplněné seberealizaci.

 Při práci s dětmi i dospělými využívám certifikované metody Životní mapy a Tygří svět.

Online mentoring

Online péče, při které Vám pomohu:


1. Vyřešit aktuální situaci

Pomohu Vám zorientovat se ve Vaší situaci a překlenout aktuální životní období. Podpořím Vás v tom, abyste bezpečně dokázali opustit vztah s patologickým manipulátorem. Pomohu Vám připravit se na nepříjemná jednání s úřady, na soudní stání apod.


2. Posílit Vás pro další budoucnost

Pomohu Vám najít chuť, sílu a motivaci do dalšího života. Společně přenastavíme Váš způsob přemýšlení o sobě a Vaší situaci. Při online sezeních nemohu využívat metodu Životní mapy, přes to jsem našla skvělé řešení v podobě práce s vnitřním Tygrem, který se skvěle hodí pro práci na dálku. 


3. Nastavit zdravé rodinné fungování

V případě, že máte děti, pomohu Vám nastavit nový způsob rodinného fungování a komunikace.


Při práci využívám certifikované metody Tygří svět.

Non-stop bezplatná krizová intervence

Bílý kruh bezpečí: pomoc obětem kriminality a domácího násilí, tel: 116 006, https://www.bkb.cz

Linka bezpečí: pomoc dětem a studentům do 26 let, tel:  116 111, https://www.linkabezpeci.cz

Linka pro rodinu a školu: pomoc ohroženým dětem a rodinám, tel: 116 000https://www.linkaztracenedite.cz

Krizová intervence je vždy vedena vyškolenými odborníky. Poskytuje první pomoc v krizových situacích. Je dostupná non-stop a bezplatně. Lze ji využít opakovaně, nenahrazuje však pravidelnou odbornou péči. V případě závažných potíží se doporučuje vyhledat odborníka, který Vám pomůže Vaši situaci účinně vyřešit.