Do složité životní a vztahové situace se může dostat každý. A je velmi důležité mít se v nejtěžších chvílích na koho obrátit. Na někoho, kdo Vám a Vaší situaci porozumí a nebude ji bagatelizovat.

Na někoho, s kým si budete moci vzájemně důvěřovat a kdo s Vámi bude trápení nejen bezpečně sdílet, ale také Vám pomůže se z něj postupně vymanit.

Sama jsem si takovou situací prošla a proto dokážu citlivě vnímat, co oběť psychického i fyzického násilí potřebuje, co jí chybí a jak potřebuje podpořit. 

Pokud se rozhodnete mne vyhledat, dostane se Vám, případně i Vašim nejbližším, komplexní podpůrné i terapeutické péče. Frekvence setkávání ladím s klientem vždy individuálně dle jeho potřeb a časových i finančních možností.

Vyberte si svou službu

Osobní mentoring

Komplexní péče, při které Vám pomohu:


1. Řešit aktuální situaci

Pomohu Vám zorientovat se ve Vaší situaci a překlenout aktuální životní období. Podpořím Vás v tom, abyste bezpečně dokázali opustit vztah s manipulátorem. Pomohu Vám připravit se na nepříjemná jednání s úřady, na soudní jednání apod. 


2. Najít příčiny a prevenovat opakování situace

Pomohu Vám odhalit příčiny, proč do toxických vztahů vstupujete a pomocí změny nevědomých vzorců změnit i Vaše nastavení a jádrová přesvědčení o sobě tak, abyste v budoucnu dokázali navazovat zdravé mezilidské vztahy (na všech úrovních, nejen v partnerství). 


3. Zabezpečit zdravý vývoj Vašich dětí a nastavit rodinné fungování

V případě, že máte děti, pomohu i jim překlenou náročnou rodinnou situaci, zorientovat se v sobě, ve vztazích, v myšlenkách a pomohu jim nastavit si takové osobní postoje, které je v budoucnu nebudou zatěžovat a naopak jim pomohou najít vlastní směřování, vedoucí k naplněné seberealizaci.

 Při práci s dětmi i dospělými využívám certifikované metody Životní mapy a Tygří svět.

Online mentoring

Online péče, při které Vám pomohu:


1. Řešit aktuální situaci

Pomohu Vám zorientovat se ve Vaší situaci a překlenout aktuální životní období. Podpořím Vás v tom, abyste bezpečně dokázali opustit vztah s manipulátorem. Pomohu Vám připravit se na nepříjemná jednání s úřady, na soudní stání apod.


2. Posílit Vás pro další budoucnost

Pomohu Vám najít chuť, sílu a motivaci do dalšího života. Společně přenastavíme Váš způsob přemýšlení o sobě a Vaší situaci. 3. Nastavit zdravé rodinné fungování

V případě, že máte děti, pomohu Vám nastavit nový způsob rodinného fungování a komunikace.


Při práci čerpám z osobních zkušeností a využívám certifikované metody Tygří svět.

Nejnovější články na téma emocionálního zneužívání

Přečtěte si, co je nového

Vztahy mohou, ale nemusí být na celý život. A někdy zkrátka přijde chvíle, kdy cítíme, že je čas odejít. Málokdo si rozchod užívá, obvykle se s ním pojí stres, smutek, strach a nepříjemné emoce.

Každý psychopat hraje hru. Vždy, se všemi a za všech okolností. Je to zvrácený způsob, jakým žije a jakým se baví. Samozřejmě na účet a na úkor druhých. Běda každému, kdo se do sítí jeho hry zaplete. Vyjít z ní bez ztrát a šrámů na duši a někdy i na těle a na majetku, je v podstatě nemožné.

Na sociálních sítích jsem dostala otázku, jestli by narcis někdy absolvoval Životní mapu dobrovolně. Za chvilku na ni odpovím, protože s lidmi s narcistickou strukturou osobnosti i jejich blízkými v terapii také pracuji. Projdeme si společně různé důvody, které narcisty k odborníkům mohou přivést nejčastěji. Některé z nich možná znějí neuvěřitelně....

Kde je tedy bod zlomu, kdy se to roztomilé dítě promění v citového predátora? Co za vznikem zhoubných vzorců chování, myšlení a vztahování se stojí? Jsem toho názoru, že jde o kombinaci mnoha faktorů a že roli hrají jak vnější, tak vnitřní okolnosti a způsob, jakým se dohromady veškeré podmínky během raného vývoje poskládají a také, jak se s nimi...

Další užitečné články naleznete v sekci BLOG.