cs

Kde je tedy bod zlomu, kdy se to roztomilé dítě promění v citového predátora? Co za vznikem patologie stojí? Jsem toho názoru, že jde o kombinaci mnoha faktorů a že roli hrají jak vnější, tak vnitřní okolnosti a způsob, jakým se dohromady veškeré podmínky během raného vývoje poskládají a také, jak se s nimi jednotlivec dokáže vypořádat.

Můžeme se dočíst, že narcistická a disociální poruchy osobnosti jsou v zásadě psychoterapií neřešitelné, nebo jen velmi špatně. Souhlasím s tím, že u poruch osobnosti, kdy je nenávratně poškozena struktura mozku, toho mnoho nenaděláme a tento článek se jich netýká.

S lidmi, kteří vykazují narcistické či sociopatické vzorce, pracuji v terapiích. V drtivé většině jde o děti a adolescenty, dospělí jsou spíše výjimkou. Mimo terapii se s nimi však setkávám hojně. Jsou totiž všude a v běžném kontaktu se jim nelze tak docela vyhnout.

V první části jsem shrnula prvních 5 vlastností člověka, který je ideální obětí citových predátorů. Tento výčet je však mnohem delší, proto jsem v druhé části shrnula další obvyklá slepá místa, která mohou zapříčinit, že snadno přehlédnete, co se ve vašem vztahu doopravdy (ač velmi skrytě) děje.

V poslední době se mi klientky stále častěji svěřují s tím, že v jejich vztahu není něco v pořádku. Hledají, jak je možné, že se "to" pokazilo, když na začátku bylo vše dokonalé a zdálo se, že našly vysněného partnera. A často společným rozhovorem docházíme k tomu, že se staly obětí narcistického citového predátora.